מיון ומפתוח

מיון ומפתוח​​
 

 קומה קרקע, חדר 008

 03-6409270

​ valja@tauex.tau.ac.il

 

המדור ממפתח וממיין - קובע את הנושאים והמיקום עבור כל החומר הנכנס לאוסף הספרייה, מכל הסוגים והפורמטים.  

תוצאת פעילות המדור מאפשרת לקוראים לאתר את הפריטים המבוקשים ולרכז את החומר הנדרש לפי הנושאים, מתוך קטלוג הספרייה.

 

 

הודעות ועדכונים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive