JoVE - ללמוד דרך הוידאו

גישה מרחוק

גישה מחוץ לקמפוס וממכשירים ניידים:

 

    הזדהות חד-פעמית לקבלת גישה מלאה לקישורים בגוף הטקסט.

 

​   הנחיות מלאות להגדרות גישה מרחוק

JoVE Essentials of Physics

המודול לפיסיקה הושק באמצע חודש יוני 2017 והוא מורכב מ- 2 אוספים:
* זמין לתקופת ניסיון עד 23.07.17
 

 

החלקים הנגישים בהמאגר היום כוללים את JoVE Journal and JoVE Science Education.

JoVE Journal

כתב עת המכיל סרטונים, מחקרים וניסויים  מדעיים שעברו סקירת עמיתים.

החומרים מאונדקסים במאגרי מידע כמו SciFinder, Scopus, Web of Science ועוד.

  •           Chemistry section - כולל מחקר בסיסי ויישומי של קשרים, תכונות ומבנים מולקולריים במגוון רחב של דיסציפלינות בכימיה.
  •           Engineering section - כולל מגוון רחב של שיטות וכלים מחקריים המשמשים למחקר הפיזיקה. החוקרים בתחום זה שואפים לענות על מגוון שאלות מדעיות כמו מנגנון ויעילות הפעולה של מכשירים בעזרת כלים פיזיקליים. תחום זה דורש מחקר אינטרדיסציפלינרי הכולל: הנדסה כימית, מכונות, חשמל.

 

JoVE Science Education

מאגר וידאו המוקדש להוראת עקרונות המעבדה על ידי סרטי וידאו המדגימים ניסויים בסיסים, מושגים ושיטות מעבדה לסטודנטים.

  •           Chemistry Volume - כימיה כללית, אורגנית ואנליטית.
  •           Environmental Sciences Volume - מדעי הסביבה, מיקרוביולוגיה סביבתית ומדעי כדור הארץ.

 

 

הודעות ועדכונים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive