קיטלוג

קיטלוג​​​
 

 קומה קרקע, חדר 009

 03-6406207

​ ritab@tauex.tau.ac.il

 

המדור מארגן ומתחזק את הקטלוג המקוון של ספרים, כתבי עת, חומר לא ספרי וחומר אלקטרוני של הספרייה, וכך יוצר גישה לכל פריט באוספי הספרייה. המדור אחראי לקיטלוג ולטיפול הטכני של כל הפריטים המתקבלים בספרייה - פרסומים מודפסים, חומר אור קולי, קבצי מחשב ומקורות מידע אלקטרוניים. 

 

הודעות ועדכונים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive