קיטלוג ומיון

קיטלוג​​​
 

 קומה קרקע, חדר 009

 03-6406207

​ ritab@tauex.tau.ac.il

 

קיטלוג - המדור מארגן ומתחזק את הקטלוג המקוון של ספרים, כתבי עת, חומר לא ספרי וחומר אלקטרוני של הספרייה, וכך יוצר גישה לכל פריט באוספי הספרייה. המדור אחראי לקיטלוג ולטיפול הטכני של כל הפריטים המתקבלים בספרייה - פרסומים מודפסים, חומר אור קולי, קבצי מחשב ומקורות מידע אלקטרוניים. 

מיפתוח ומיון -  המדור קובע את הנושאים והמיקום עבור כל החומר הנכנס לאוסף הספרייה, מכל הסוגים והפורמטים. תוצאת פעילות המדור מאפשרת לקוראים לאתר את הפריטים המבוקשים ולרכז את החומר הנדרש לפי הנושאים, מתוך קטלוג הספרייה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive