תזות ודיסרטציות

תזות ודיסרטציות באוניברסיטת תל-אביב

 • דעת"א - חיפוש תזות ודיסרטציות בספריות אוניברסיטת תל-אביב (ערך הפרמטר "סוג משאב" הוא "תיזות")

 

מאגרי מידע לתזות ודיסרטציות

 

תזות ודיסרטציות בגישה הפתוחה (Open Access)

 •  OATD - Advanced Research and Scholarship Open Access Theses & Dissertations around the World
   

 • PQTD Open - ProQuest's full text of Open Access Dissertations and Theses
   

 • OAIster - WorldCat from Open Access repositories, including Theses & Dissertations
  use  Content Type parameter set to Thesis

מנועי חיפוש לתזות ודיסרטציות

 • NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive