מקורות מידע מקוונים לניסיון

*הגישה ניתנת מרשת הקמפוס בלבד.

נשמח לקבל את תגובותיכם למדור הרכש שלנו.

 

כלי חיפוש הפטנטים InnovationQ Plus  זמין כעת לתקופת ניסיון עד 16.7.2018.

נשמח לקבל את תגובותיכם למדור שירותי מידע והדרכה שלנו.

הודעות ועדכונים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive