מקורות מידע מקוונים לניסיון

נשמח לקבל משוב למדור רכשtusacq@tauex.tau.ac.il

מאגר מידע Reaxys זמין כעת לתקופת ניסיון בין התאריכים 2.12.18 - 31.8.19

Reaxys הוא מאגר מידע שנועד לסייע למחקר והוראה בתחום הכימיה, איכות הסביבה והנדסת החומרים.

המאגר מאפשר חיפוש מהיר של ספרות מדעית, מציאת תכונות של תרכובות ונתונים של ריאקציות כימיות.

=======

וובינרים על Reaxys יתקיימו במועדים הבאים:

יום ראשון  19.5.19, בין השעות 13:00 - 12:30

בנושא:

Reactions, substances and experimental preparation

Link to our WebEx: https://reedelsevier.webex.com/join/pr49660680   |  745 557 801

 

יום שני   20.5.19 , בין השעות 13:30 - 12:30    

בנושאים:

Finding literature in Reaxys

Reaxys Medicinal chemistry : bioactivity data, heatmap, and more

Link to our WebEX: https://reedelsevier.webex.com/join/pr49660680  |  745 557 801

=======

 

המאגר כולל:

- 105 מיליון תרכובות אורגניות, אנאורגניות ואורגנומטריות 

- 42 מיליון תגובות כימיות

- 500 מיליון פרסומים מחקריים.                                

- 16,000 כתבי עת הקשורים לכימיה.

הודעות ועדכונים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive