מקורות מידע מקוונים לניסיון

נשמח לקבל משוב למדור רכשtusacq@tauex.tau.ac.il

מאגר מידע Reaxys זמין כעת לתקופת ניסיון בין התאריכים 2.12.18 - 31.8.19

Reaxys הוא מאגר מידע שנועד לסייע למחקר והוראה בתחום הכימיה, איכות הסביבה והנדסת החומרים.

המאגר מאפשר חיפוש מהיר של ספרות מדעית, מציאת תכונות של תרכובות ונתונים של ריאקציות כימיות.

המאגר כולל:

- 105 מיליון תרכובות אורגניות, אנאורגניות ואורגנומטריות 

- 42 מיליון תגובות כימיות

- 500 מיליון פרסומים מחקריים.                                

- 16,000 כתבי עת הקשורים לכימיה.

הודעות ועדכונים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive